Monday, June 2, 2008

KADAR ROADTAX SEMASA UPDATE

KADAR LESEN KENDERAAN MOTOR (LKM)
SEMENANJUNG MALAYSIA DAN PULAU PANGKOR &
LANGKAWI

[COLOR=red][B]1. PERSENDIRIAN
1.1 Motosikal[/B][/COLOR]i) LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin 150cc dan ke
bawah dikekalkan pada kadar sedia ada iaitu RM 2.00.
ii) Kadar LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin melebihi
150cc adalah pada kadar tetap seperti berikut:-
Kapasiti Enjin Kadar
151cc hingga 200cc RM 30.00
201cc hingga 250cc RM 50.00
251cc hingga 500cc RM 180.00
501cc hingga 800cc RM 250.00
Melebihi 800cc RM 350.00

[COLOR=red][B]1.2 Motokar Saloon Persendirian Milik Individu
(Motokar/MUV)[/B][/COLOR][B][COLOR=blue]a. Petrol[/COLOR][/B]
i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah
dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1000cc dan ke bawah RM 20.00
1001cc hingga 1200cc RM 55.00
1201cc hingga 1400cc RM 70.00
1401cc hingga 1600cc RM 90.00
ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan
kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif
1601 hingga 1800cc
RM 200.00 RM 0.40 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc
RM 280.00 RM 0.50 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1800cc
2001cc RM 380.00 RM 1.00 untuk setiap
hingga
2500cc
perbezaan cc
berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc
RM 880.00 RM 2.50 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2500cc

Melebihi3000cc
RM 2,130.00 RM 4.50 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 3000cc

[COLOR=blue][B]b. Diesel[/B][/COLOR]
i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah
dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1000cc dan ke bawah RM 20.00
1001cc hingga 1200cc RM 110.00
1201cc hingga 1400cc RM 140.00
1401cc hingga 1600cc RM 180.00
ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan
kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc
RM 400.00 RM 0.80 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc
RM 560.00 RM 1.10 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1800cc

2001cc hingga 2500cc
RM 780.00 RM 2.20 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc
RM 1,880.00 RM6.00 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc
RM 4,880.00 RM10.80 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 3000cc

[COLOR=red][B]1.3 Motokar Saloon Persendirian Milik Syarikat
(Motokar/MUV)[/B][/COLOR][COLOR=blue][B]a. Petrol[/B][/COLOR]
i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah
dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1000cc dan ke bawah RM 20.00
1001cc hingga 1200cc RM 110.00
1201cc hingga 1400cc RM 140.00
1401cc hingga 1600cc RM 180.00
ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan
kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc
RM 400.00 RM 0.80 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc
RM 560.00 RM 1.00 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1800cc

2001cc hingga 2500cc
RM 760.00 RM 3.00 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc
RM 2,260.00 RM7.50 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc
RM 6,010.00 RM13.50 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 3000cc

[B][COLOR=blue]b. Diesel[/COLOR][/B]i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah
dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1000cc dan ke bawah RM 20.00
1001cc hingga 1200cc RM 440.00
1201cc hingga 1400cc RM 560.00
1401cc hingga 1600cc RM 720.00
ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan
kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc
RM 1,000.00 RM 2.00 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc
RM 1,400.00 RM 2.00 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1800cc

2001cc hingga 2500cc
RM 1,800.00 RM 4.80 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc
RM4,200.00 RM12.00 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc
RM 10,200.00 RM21.60 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 3000cc

[B][COLOR=red]1.4 Kenderaan Persendirian Selain Motokar Saloon Milik Individu
Dan Syarikat. (Van/Jip/Karavan/Bas)[/COLOR][/B]a. Petrol
i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah
dikenakan kadar tetap(flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1000cc dan ke bawah RM 20.00
1001cc hingga 1200cc RM 85.00
1201cc hingga 1400cc RM 100.00
1401cc hingga 1600cc RM 120.00
ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan
kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc
RM 300.00 RM 0.30 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc
RM 360.00 RM 0.40 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1800cc
2001cc
hingga
RM 440.00 RM 0.80 untuk setiap
perbezaan cc
2500cc berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc
RM 840.00 RM1.60 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc
RM 1,640.00 RM1.60 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 3000cc

[B][COLOR=blue]b. Diesel[/COLOR][/B]i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah
dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1000cc dan ke bawah RM 20.00
1001cc hingga 1200cc RM 340.00
1201cc hingga 1400cc RM 400.00
1401cc hingga 1600cc RM 480.00
ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan
kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc
RM 600.00 RM 0.60 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc
RM 720.00 RM 0.80 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1800cc

2001cc hingga 2500cc
RM 880.00 RM 1.92 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc
RM 1,840.00 RM3.84 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc
RM 3,760.00 RM3.84 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 3000cc

[COLOR=red][B]1.5 Kenderaan Persendirian Trailer[/B][/COLOR]Dikenakan pada kadar tetap (flat) RM 50.00.

2. PERDAGANGAN
2.1 Kenderaan Sekolah Memandu - Motokar

[COLOR=blue]a. Petrol[/COLOR]i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah
dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1000cc dan ke bawah RM 20.00
1001cc hingga 1200cc RM 55.00
1201cc hingga 1400cc RM 70.00
1401cc hingga 1600cc RM 90.00
ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan
kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc
RM 200.00 RM 0.40 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc
RM 280.00 RM 0.50 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1800cc

2001cc hingga 2500cc
RM 380.00 RM 1.00 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc
RM 880.00 RM 2.50 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc
RM 2,130.00 RM 4.50 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 3000cc

[COLOR=blue][B]b. Diesel[/B][/COLOR]i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah
dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1000cc dan ke bawah RM 20.00
1001cc hingga 1200cc RM 110.00
1201cc hingga 1400cc RM 140.00
1401cc hingga 1600cc RM 180.00
ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan
kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif

1601 hingga 1800cc
RM 400.00 RM 0.80 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1600cc

1801cc hingga 2000cc
RM 560.00 RM 1.10 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 1800cc

2001cc hingga 2500cc
RM 780.00 RM 2.20 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2000cc

2501cc hingga 3000cc
RM 1,880.00 RM6.00 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 2500cc

Melebihi 3000cc
RM 4,880.00 RM10.80 untuk setiap
perbezaan cc
berbanding 3000cc

[COLOR=red][B]2.2 Kenderaan Perdagangan – Barangan (Penggerak Utama)[/B][/COLOR]a. Petrol
LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan
kadar progresif seperti berikut:
Berat Dengan Muatan Kadar Asas Kadar Progresif

1000kg dan ke bawah
RM 0.00 RM 0.06 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 0kg.

1001kg hingga 1500kg
RM 60.00 RM 0.06 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1000kg.

1501kg hingga 2500kg
RM 90.00 RM 0.06 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1500kg.

2501kg hingga 5000kg
RM 150.00 RM 0.015 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 2500kg.

5001kg hingga 10000kg
RM 187.50 RM 0.011 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 5000kg.

10001kg hingga 20000kg
RM 242.50 RM 0.011 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 10000kg.

20001kg hingga 30000kg
RM 352.50 RM 0.011 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 20000kg.

30001kg hingga 40000kg
RM 462.50 RM 0.011 untuk setiap
perbezaan kg
Berat Dengan Muatan Kadar Asas Kadar Progresif
berbanding 30000kg.

40001kg hingga 50000kg
RM 572.50 RM 0.011 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 40000kg.
Melebihi 50000kg RM 682.50 RM 0.011 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 50000kg.

[B][COLOR=blue]b. Diesel[/COLOR][/B]LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan
kadar progresif seperti berikut:
Berat Dengan Muatan Kadar Asas Kadar Progresif

1000kg dan ke bawah
RM 0.00 RM 0.147 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 0kg.

1001kg hingga 1500kg
RM 147.00 RM 0.147 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1000kg.

1501kg hingga 2500kg
RM 220.50 RM 0.147 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1500kg.

2501kg hingga 5000kg
RM 367.50 RM 0.072 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 2500kg.

5001kg hingga 10000kg
RM 547.50 RM 0.07 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 5000kg.

10001kg hingga 20000kg
RM 899.50
RM 0.141 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 10000kg.

20001kg hingga 30000kg
RM 2,307.50
RM 0.167 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 20000kg.

30001kg hingga 40000kg
RM 3,979.50
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 30000kg.

40001kg hingga 50000kg
RM 5,739.50 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 40000kg.
Melebihi 50000kg RM 7,499.50 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 50000kg.

[B][COLOR=red]2.3 Kenderaan Perdagangan – Barangan (Lori Rigid / Lori
Perkhidmatan)[/COLOR][/B]
a. Petrol
LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan
kadar progresif seperti berikut:
Berat Dengan Muatan
/ Kerb Weight
Kadar Asas Kadar Progresif

1000kg dan ke bawah
RM 0.00 RM 0.12 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 0kg.

1001kg hingga 1500kg
RM 120.00 RM 0.12 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1000kg.

1501kg hingga 2500kg
RM 180.00 RM 0.12 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1500kg.

2501kg hingga 5000kg
RM 300.00 RM 0.03 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 2500kg.

5001kg hingga 10000kg
RM 375.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 5000kg.

10001kg hingga 20000kg
RM 485.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 10000kg.

20001kg hingga 30000kg
RM 705.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 20000kg.

30001kg hingga 40000kg
RM 925.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 30000kg.

40001kg hingga 50000kg
RM 1,145.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 40000kg.

Melebihi 50000kg RM 1,365.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 50000kg.

[B][COLOR=blue]b. Diesel[/COLOR][/B]LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan
kadar progresif seperti berikut:
Berat Dengan Muatan Kadar Asas Kadar Progresif

1000kg dan ke bawah
RM 0.00 RM 0.42 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 0kg.
Berat Dengan Muatan Kadar Asas Kadar Progresif

1001kg hingga 1500kg
RM 420.00 RM 0.42 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1000kg.

1501kg hingga 2500kg
RM 630.00 RM 0.42 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1500kg.

2501kg hingga 5000kg
RM 1,050.00 RM 0.18 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 2500kg.

5001kg hingga 10000kg
RM 1,500.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 5000kg.

10001kg hingga 20000kg
RM 2,380.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 10000kg.

20001kg hingga 30000kg
RM 4,140.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 20000kg.

30001kg hingga 40000kg
RM 5,900.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 30000kg.

40001kg hingga 50000kg
RM 7,660.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 40000kg.

Melebihi 50000kg RM 9,420.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 50000kg.

[B][COLOR=red]2.4 Kenderaan Perdagangan – Barangan (Lori Decontrolled)[/COLOR][/B]Perkiraan LKM perdagangan kenderaan decontrolled adalah
berdasarkan perkiraan LKM Perdagangan Kenderaan Rigid dan
ditambah dengan bayaran Yuran Lesen Pembawa(CL fee)
RM7.50 sebulan.

[B][COLOR=red]2.5 Kenderaan Perdagangan – Barangan (Pengerak Utama Kontena[/COLOR][/B]/ Pengerak Utama Trailer / Pengerak Utama Jentera Bergerak)
a. Petrol
LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan
kadar progresif seperti berikut:
Berat Kerb Kadar Asas Kadar Progresif

1000kg dan ke bawah
RM 0.00 RM 0.12 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 0kg.

1001kg hingga 1500kg
RM 120.00 RM 0.12 untuk setiap
perbezaan kg
Berat Kerb Kadar Asas Kadar Progresif
berbanding 1000kg.

1501kg hingga 2500kg
RM 180.00 RM 0.12 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1500kg.

2501kg hingga 5000kg
RM 300.00 RM 0.03 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 2500kg.

5001kg hingga 10000kg
RM 375.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 5000kg.

10001kg hingga 20000kg
RM 485.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 10000kg.

20001kg hingga 30000kg
RM 705.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 20000kg.

30001kg hingga 40000kg
RM 925.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 30000kg.

40001kg hingga 50000kg
RM 1,145.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 40000kg.

Melebihi 50000kg RM 1,365.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 50000kg.

[COLOR=blue]b. Diesel[/COLOR]LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan
kadar progresif seperti berikut:
Berat Kerb Kadar Asas Kadar Progresif

1000kg dan ke bawah
RM 0.00 RM 0.42 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 0kg.

1001kg hingga 1500kg
RM 420.00 RM 0.42 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1000kg.

1501kg hingga 2500kg
RM 630.00 RM 0.42 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1500kg.

2501kg hingga 5000kg
RM 1,050.00 RM 0.18 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 2500kg.

5001kg hingga 10000kg
RM 1,500.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 5000kg.

10001kg hingga 20000kg
RM 2,380.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 10000kg.
Berat Kerb Kadar Asas Kadar Progresif

20001kg hingga 30000kg
RM 4,140.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 20000kg.

30001kg hingga 40000kg
RM 5,900.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 30000kg.

40001kg hingga 50000kg
RM 7,660.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 40000kg.

Melebihi 50000kg RM 9,420.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 50000kg.

[B][COLOR=red]2.6 Kenderaan Perdagangan – Barangan (Trailer)[/COLOR][/B]Kadar LKM bagi trailer adalah berdasarkan kadar LKM Petrol
Kenderaan Barangan Rigid.

[COLOR=red][B]2.7 Kenderaan Perdagangan – Barangan (Kenderaan Mayat/
Kenderaan Tunda)[/B][/COLOR]
a. Petrol
LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan
kadar progresif seperti berikut:
Berat Dengan Muatan Kadar Asas Kadar Progresif

1000kg dan ke bawah
RM 0.00 RM 0.10 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 0kg.

1001kg hingga 1500kg
RM 100.00 RM 0.12 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1000kg.

1501kg hingga 2500kg
RM 160.00 RM 0.12 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1500kg.

2501kg hingga 5000kg
RM 280.00 RM 0.03 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 2500kg.

5001kg hingga 10000kg
RM 355.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 5000kg.

10001kg hingga 20000kg
RM 465.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 10000kg.

20001kg hingga 30000kg
RM 685.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 20000kg.
30001kg hingga RM 905.00 RM 0.022 untuk setiap
Berat Dengan Muatan Kadar Asas Kadar Progresif
40000kg perbezaan kg
berbanding 30000kg.

40001kg hingga 50000kg
RM 1,125.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 40000kg.
Melebihi 50000kg RM 1,345.00 RM 0.022 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 50000kg.

[B][COLOR=blue]b. Diesel[/COLOR][/B]LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan
kadar progresif seperti berikut:
Berat Dengan Muatan Kadar Asas Kadar Progresif

1000kg dan ke bawah
RM 0.00 RM 0.30 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 0kg.

1001kg hingga 1500kg
RM 300.00 RM 0.42 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1000kg.

1501kg hingga 2500kg
RM 510.00 RM 0.42 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 1500kg.

2501kg hingga 5000kg
RM 930.00 RM 0.18 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 2500kg.

5001kg hingga 10000kg
RM 1,380.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 5000kg.

10001kg hingga 20000kg
RM 2,260.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 10000kg.

20001kg hingga 30000kg
RM 4,020.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 20000kg.

30001kg hingga 40000kg
RM 5,780.00
RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 30000kg.

40001kg hingga 50000kg
RM 7,540.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 40000kg.

Melebihi 50000kg RM 9,300.00 RM 0.176 untuk setiap
perbezaan kg
berbanding 50000kg.

[B][COLOR=red]2.8 Kenderaan Lori Sekolah Memandu[/COLOR][/B]Dikenakan pada kadar tetap RM 400.00.

[B][COLOR=red]2.9 Kenderaan Perdagangan – Perkhidmatan Awam (Limosin/
Kereta Sewa Pandu)[/COLOR][/B]Petrol dan Diesel
Dikenakan pada kadar tetap seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1200cc dan ke bawah RM 60.00
Melebihi 1200cc RM 100.00

[B][COLOR=red]2.10 Kenderaan Perdagangan – Perkhidmatan awam (Teksi / Kereta
Sewa)[/COLOR][/B]Petrol dan Diesel
Dikenakan pada kadar tetap seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
1200cc dan ke bawah RM 30.00
Melebihi 1200cc RM 50.00
2.11 Kenderaan Perdagangan – Bas Perkhidmatan Awam (Bas
Ekspress / Bas Persiaran / Bas Catar / Bas Pengantara)

[B][COLOR=blue]a. Petrol[/COLOR][/B]Kadar dikenakan mengikut kapasiti enjin pada kadar tahunan
seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
2000cc dan ke bawah RM 25.00
Melebihi 2000cc RM 50.00

[B][COLOR=blue]b. Diesel[/COLOR][/B]Kadar dikenakan mengikut kapasiti enjin pada kadar tahunan
seperti berikut:
Kapasiti Enjin Kadar
2000cc dan ke bawah RM 150.00
2001cc hingga 3500cc RM 300.00
Melebihi 3500cc RM 600.00

[B][COLOR=red]2.12 Kenderaan Perdagangan – Bas Perkhidmatan Awam (Bas Kilang
/ Bas Pekerja)[/COLOR][/B]

[B][COLOR=blue]a. Petrol[/COLOR][/B]Kadar LKM petrol adalah sama kadar dengan LKM petrol Bas
Ekspress, Bas Persiaran, Bas Catar , dan Bas Pengantara.

[B][COLOR=blue]b. Diesel[/COLOR][/B]Kadar LKM diesel adalah 50% daripada kadar LKM diesel Bas
Ekspress, Bas Persiaran, Bas Catar dan Bas Pengantara.

[B][COLOR=red]2.13 Kenderaan Perdagangan – Bas Sekolah Memandu[/COLOR][/B]Dikenakan pada kadar rata RM 400.00

[B][COLOR=red]2.14 Kenderaan Perdagangan – Jentera Bergerak & Traktor Tanah[/COLOR][/B]Dikenakan pada kadar rata RM 60.00

[B][COLOR=red]3. LKM PULAU LANGKAWI DAN PANGKOR[/COLOR][/B]Kadar LKM bagi Pulau Langkawi dan Pangkor adalah sebanyak 50%
daripada kadar LKM Semenanjung kecuali bagi kenderaan yang
mempunyai kuasa enjin 1000 dan kebawah adalah dikekalkan sebanyak
RM20.00( sama seperti kadar Semenanjung)

4. Bagi kenderaan enjin Diesel hijau, kadar LKM baru adalah 50%
daripada kadar LKM kenderaan diesel kecuali bagi kenderaan persendirian
dengan kapasiti silinder 1000cc dan ke bawah dikekalkan pada kadar
RM20.00.

5. Bagi kenderaan pacuan 4 roda membawa sayur Cameron Highland,
kadar LKM baru adalah 10% dari kadar LKM Semenanjung Malaysia.

6. Bagi kenderaan vintage dan klasik, kadar LKM baru adalah pada
kadar 10% bagi kenderaan vintage dan 20% bagi kenderaan klasik dari
kadar LKM yang ditetapkan.

7. Bagi kenderaan-kenderaan lain, kadar LKM dikekalkan seperti kadar
LKM sedia ada.

8. Bagi kenderaan yang menggunakan monogas, kadar LKM baru
adalah 50% dari kadar petrol.

10. Bagi kenderaan 'bi-fuel' yang menggunakan Gas Asli (NGV) atau
petrol sebagai bahan bakar kadar LKM baru adalah 75% dari kadar petrol.

11. Bagi kenderaan 'dual-fuel' yang menggunakan Gas Asli (NGV) dan
diesel sebagai bahan bakar kadar LKM baru adalah 75% dari kadar diesel.

12. Bagi kenderaan 'dual-fuel' yang menggunakan Gas Asli (NGV) dan
diesel hijau sebagai bahan bakar kadar LKM baru adalah 25% dari kadar
diesel.

13. Perkiraan kadar LKM Kenderaan Persendirian hendaklah dibundarkan
kepada 10 sen (round up to the next 10 cent) dan LKM Kenderaan
Perdagangan dibundarkan kepada satu(1) ringgit (round up to the next 1
ringgit).

No comments:

Google